เพนกวินอารมณ์ดี
Download
Share
picture

เพนกวินอารมณ์ดี

ISBN : 9786162122651

Series name : นิทานภาพสร้างเสริมภาวะผู้นำ

Auther name : Kim Ho-jung ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

ผู้นำต้องมองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขันอยู่เสมออารมณ์ขันเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ผู้นำต้องมี แม้ในยามคับขัน การมองโลกในแง่ดีและมีอารมณ์ขันอย่างเพนกวินอารมณ์ดีตัวนี้ ทำให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านให้ลุล่วงไปด้วยดี

Related Products