ของขวัญให้ครูที่หนูรัก




ของขวัญให้ครูที่หนูรัก

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9786162122569

ชื่อชุด : นิทานภาพสร้างเสริมภาวะผู้นำ

ชื่อผู้แต่ง : Kim Yae-shil ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ผู้นำต้องเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอการฟังและรวบรวมความคิดเห็นที่หลากหลายทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ ได้อย่างมหัศจรรย์ไปแอบฟังพวกหนูๆ ประชุมระดมสมองกันเพื่อหาของขวัญวันเกิด
ที่ทำให้คุณครูแสนรักประทับใจ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB