ของขวัญให้ครูที่หนูรัก
ของขวัญให้ครูที่หนูรัก

Share
picture
Share

ISBN : 9786162122569

Series name : นิทานภาพสร้างเสริมภาวะผู้นำ

Auther name : Kim Yae-shil ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

ผู้นำต้องเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอการฟังและรวบรวมความคิดเห็นที่หลากหลายทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ ได้อย่างมหัศจรรย์ไปแอบฟังพวกหนูๆ ประชุมระดมสมองกันเพื่อหาของขวัญวันเกิด
ที่ทำให้คุณครูแสนรักประทับใจ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB