ของขวัญให้ครูที่หนูรัก
Download
Share
picture

ของขวัญให้ครูที่หนูรัก

ISBN : 9786162122569

Series name : นิทานภาพสร้างเสริมภาวะผู้นำ

Auther name : Kim Yae-shil ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

ผู้นำต้องเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอการฟังและรวบรวมความคิดเห็นที่หลากหลายทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ ได้อย่างมหัศจรรย์ไปแอบฟังพวกหนูๆ ประชุมระดมสมองกันเพื่อหาของขวัญวันเกิด
ที่ทำให้คุณครูแสนรักประทับใจ

Related Products