Playเพลิน Learnรู้ สนุกไปกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

 

ต่อยอดการเรียนรู้ สู่การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ ด้วย micro:bit Basic Programmable Robot ตอน Mission to Mars

 
อักษรชวนน้อง ๆ อายุ 10-15 ปี มาปฏิบัติภารกิจตะลุยดาวอังคารไปด้วยกัน กับกิจกรรม "micro:bit Basic Programmable Robot ตอน Mission to Mars" คอร์สที่ต่อยอดการเรียนรู้ทางด้านไมโครบิตสู่การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ เหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนเขียนโปรแกรมด้วยไมโครบิตมาแล้ว
 
 
ตลอดทั้งวันน้อง ๆ จะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบ Block based programming คือการเขียนโปรแกรมในลักษณะของการนำ block ของคำสั่งมาเรียงต่อ ๆ กัน คล้ายกับการต่อจิ๊กซอว์หรือเลโก้บล็อค ให้กลายเป็นโค้ดในภาษาคอมพิวเตอร์ แทนการเขียนโปรแกรมในรูปแบบพิมพ์ เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมสำหรับผู้เริ่มต้น และเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลายให้กับเด็ก
 
 
 
 
 
การลากวาง block คำสั่งจะช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้และทำความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการใช้คำสั่ง หรือชุดคำสั่งต่าง ๆ ได้ดี สามารถเรียนรู้และจดจำความหมายของคำศัพท์ที่นำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น เกิดข้อผิดพลาดที่น้อยกว่า ทำให้เด็ก ๆ ไม่รู้สึกท้อกับการเรียน แต่กลับรู้สึกสนุกสนานไปกับการแก้ไขปัญหา และช่วยให้เด็ก ๆ พัฒนาทักษะลำดับของการคิดได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเป็นการเพิ่มทักษะความคิดสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ได้อย่างไม่จำกัด
 
คำสั่งต่าง ๆ ที่นำมาลากวางเรียงต่อกันจะถูกปฏิบัติทีละคำสั่ง โดยใช้บอร์ด micro:bit ซึ่งจะทำงานสอดคล้องกับชุดคำสั่งอย่างละเอียดและเข้มข้น ผ่านกิจกรรมที่ถูกออกแบบมาเป็น mission ต่าง ๆ แสนสนุก และน่าจดจำ ทำให้เข้าใจง่ายต่อการเรียนรู้
โดยจำลองสถานการณ์ให้น้อง ๆ เป็นผู้ควบคุมหุ่นยนต์ Mars rover หรือ AutoBot น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการประกอบรถ AutoBot การเขียนโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์ การใส่โปรแกรมคำสั่งควบคุมมอเตอร์ ควบคุมไฟ LED ด้านหน้า การวัดระยะห่าง
 
 
ระหว่างการทำกิจกรรมนอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแล้ว น้อง ๆ ยังได้เข้าใจเหตุผล ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ของการสื่อสารแบบไร้สาย ตลอดจนเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ทดลอง ออกแบบ และเรียนรู้ลงมือทำจริง โดยมีทีมวิทยากรมืออาชีพคอยให้คำแนะนำตลอดการอบรม
 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง