จุดประกายความคิด เรียนรู้ทักษะ STEAM ครบทุกมิติ

 

จุดประกายความคิด เรียนรู้ทักษะ STEAM ครบทุกมิติ

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ บางกะปิ

อักษร ร่วมกับ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ บางกะปิ ปูพื้นฐานด้านทักษะกระบวนการคิด และพื้นฐานด้าน “โค้ดดิ้ง” ให้แก่ผู้เรียน ในงานกิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์ ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิด สู่วิถีนวัตกรรม” จัดบูทกิจกรรมพัฒนาความรู้ 5 ฐานสุด STEAM
 
 

ฐานที่ 1 ตามหาขุมทรัพย์กับ Cubetto

เริ่มต้นเรียนรู้ตรรกะ และทิศทางด้วยการโค้ดควบคุมหุ่นยนต์ไม้ Cubetto แบบไร้จอ ฝึกทักษะการแก้ปัญหาเพื่อปูพื้นฐานสู่การคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ
 

ฐานที่ 2 โครงสร้างแสนสนุก สุด STEAM

สื่อ STEAM School Kit เด็กจะได้เรียนผ่านการลงมือทำ ประกอบ ทดลองสร้างโครงสร้างรูปทรงต่างๆ ผ่านทางการเล่น พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ และออกแบบ ปูพื้นฐานสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงานในระดับที่สูงขึ้น
 

ฐานที่ 3 ซูโม่ Dash

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมพื้นฐานเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำตามคำสั่งอย่างเพลิดเพลิน สร้างประสบการณ์เรื่อง “โค้ดดิ้ง” ให้เป็นเรื่องสนุก
 

ฐานที่ 4 ปลูกจินตนาการไปกับ IDEA KIT

เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องโครงสร้าง เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนด้านการออกแบบ และ STEM ,STEAM Education ในระดับที่สูงขึ้น ให้น้องๆได้ปลดปล่อยจินตนาการไปกับสร้างชิ้นงาน จากโครงสร้างได้อย่างเต็มที่ พัฒนาทักษะ ความคิดสร้างสรรค์
 

ฐานที่ 5 เรียน “โค้ดดิ้ง” ผ่านสีด้วยหุ่นยนต์จิ๋ว Ozobot

ปูพื้นฐานการเรียนด้าน “โค้ดดิ้ง” ด้วยสี กับภารกิจพาน้องหุ่นยนต์จิ๋ว Ozobot กลับบ้าน เด็กๆจะได้วางแผนเส้นทางการกลับบ้านของ Ozobot ผ่านการวาดเส้นแต้มสีบนกระดาษ เพื่อกำหนดทิศทางและควบคุมหุ่นยนต์ให้เดินทางไปยังเป้าหมายให้ถูกต้อง เป็นการปูพื้นฐานทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง