จับตา New normal ปรากฎการณ์ใหม่ ปรับโฉมห้องเรียนไทย ในช่วง Covid-19

Covid-19

 

จับตา New normal ปรากฎการณ์ใหม่ ปรับโฉมห้องเรียนไทย ในช่วง Covid-19

 

 

   

   จากสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้มีการคาดการณ์ เรื่อง โรคระบาด Covid-19 จะเป็นเช่นนี้ไปอีกสักพักและจะกินเวลาในระยะยาว จนต้องยอมรับว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราในช่วงนี้เปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม จากนโยบายการทำงานที่บ้าน หรือ Work from home ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากแต่ในตอนนี้กลับกลายเป็นมาตรการที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายภายในเวลาไม่ถึงเดือน ด้านการศึกษาเอง จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ Covid-19  บีบให้โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต้องเลื่อนระยะการเปิดภาคเรียน รวมถึงการเรียนออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น จากสถานการณ์นี้ทำนายได้ว่า “โฉมหน้าห้องเรียนจะถูกเปลี่ยนไป”

 

 

เมื่อการเรียนรู้ออนไลน์ กลายเป็นเรื่องปกติใหม่ สำหรับการศึกษาทั่วโลก

   ความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) เป็นคำที่ Bill Gross ผู้จัดการกองทุนชื่อดังของสหรัฐอเมริกา ที่โด่งดังในชวงวิกฤติการเงินสำคัญๆ ของโลก ได้กล่าวไว้ในปี 2008 ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เช่น การถือกำเนิดขึ้นของอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป 5 ปรากฏการณ์ใหม่ (New normal) ของโลกหลังวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเชิงการศึกษาแล้ว พฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาถือว่ายากสุดที่จะเปลี่ยนแปลง แต่เพราะโควิด-19 นั้นบีบให้โลกต้องปรับตัวอย่างมากโลกจะถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี โดยเทคโนโลยีจะทำลาย (Disrupt) รูปแบบการศึกษาแบบเดิม ๆ อาทิ การเรียนการสอนออนไลน์ มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างล่าสุด “กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสิงคโปร์” ออกประกาศให้โรงเรียน และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็น “full home-based learning” เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน ถึงวันที่ 4 พฤษภาคมนี้ ทำให้การรับมือของครูและนักเรียน และรูปแบบห้องเรียนเปลี่ยนไปเป็นห้องเรียนออนไลน์จะมีประสิทธิภาพ ก็ต่อเมื่อมีการวางแผนการสอนเป็นอย่างดี  พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของคนไทยในช่วง COVID-19 และ Social Distancing มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในหลายด้านเพื่อเป็นการสร้างระยะห่างเนื่องจากการเรียนการสอนรูปแบบเดิม มาซึ่งการรวมตัวของของความเสี่ยงของเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดได้ การจัดการเรียน หรือ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมทักษะ ของผู้เรียน จะเข้าสู่ออนไลน์เต็มตัว หรือมาในรูปแบบผสมผสาน เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีการเรียนเท่านั้น แต่คือเครื่องมือ empower ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และสามารถศึกษาบทเรียนย้อนหลัง และศึกษาเพิ่มเติมได้เองที่บ้าน ในเวลาที่ผู้เรียนสะดวก โดยที่ผู้เรียนสามารถ discuss ระหว่างครูผู้สอน และเพื่อนนักเรียนร่วมกัน

 

 

แพลตฟอร์มที่เปลี่ยนไปและกฎระเบียบบางอย่างอาจไม่จำเป็น

   พฤติกรรมการรับสื่อผ่านช่องทางที่เปลี่ยนไป ของคนไทยช่วง โควิด-19  ที่น่าจับตา นอกจากแพลตฟอร์ม Social Media หลักอย่าง Facebook,Twitter,Instagram จะเห็นได้ชัดเจนว่าในช่วงเวลากักตัว คนไทยใช้ “Tik Tok ”มากขึ้น ในแพลตฟอร์มมีกิจกรรมหลากหลาย หนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความนิยมคือ Challenge ต่าง ๆ ที่คนจะทำ Challenge ด้วยการครีเอทในสไตล์ของตัวเอง ทำให้คนรู้สึกสนุก และหลาย Challenge – หลายคลิปกลายเป็นกระแส Talk of the town ทำให้คาดว่าการเรียนในอนาคตจะมาในรูปแบบของ short form video เป็นการสอนที่สั้น กระชับ ได้ใจความ การส่งการบ้าน จะถูกส่งต่อโดยการทำเป็น Challenge ต่างๆ ทำให้รูปแบบการเรียนตื่นเต้นแปลกใหม่ ไม่น่าเบื่อ กฎระเบียบ บางอย่าง เช่น เคารพธงชาติเช้า การตรวจระเบียบเครื่องแต่งกาย ทรงผม อาจไม่จำเป็นอีกต่อไป เนื่องจากเราควรมุ่งเน้นทำอย่างไร ให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมกับครูผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นได้มากที่สุด เมื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติใหม่สำหรับนักการศึกษาทั่วโลก การวางขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์และปลอดภัยจึงเป็นส่วนสำคัญ

 

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อจท.  อื่นๆ ได้ที่     >>> คลิก <<<

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อื่นๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 

   ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง บทความจาก Marketingoops! https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/wpp-group-social-distancing-covid-19-change-consumer-behavior-to-new-normal/  

https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/wpp-group-social-distancing-covid-19-change-consumer-behavior-to-new-normal/

แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง