ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล...

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม....

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.3

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.3

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.3

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม...

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.3

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 5-6 ม.3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง...

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม....

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK ม.3

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK...

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.3

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีแล...

วันที่
13/03/2020
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.3

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาแ...

วันที่
13/03/2020
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB