หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาษาไทย

ราคา 140 บาท

นาโนเทคโนโลยี

ราคา 140 บาท

โทรคมนาคมย่อโลก

ราคา 140 บาท

เซมิคอนดักเตอร์

ราคา 140 บาท

ภารกิจพิชิตอวกาศ

ราคา 140 บาท

พลังงานแห่งอนาคต

ราคา 140 บาท

กะปิ

ราคา 50 บาท

สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM ม.3

ราคา 50 บาท

สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM ม.2

ราคา 50 บาท

สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM ม.1

ราคา 60 บาท

แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน วิทยาศาสต...

ราคา 60 บาท

แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน วิทยาศาสต...

ราคา 60 บาท

แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน วิทยาศาสต...