หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาษาไทย

ราคา 670 บาท

ชุดสื่อกิจกรรม I WANT TO BE

ราคา 325 บาท

คู่มือแนวทางการแนะแนวอาชีพสู่ฝัน I want to be

ราคา 4,500 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Robot

ราคา 1,950 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Traffic Light

ราคา 4,300 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Smart farm

ราคา 2,200 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Music

ราคา 6,200 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Maker +

ราคา 40 บาท

แบบปฏิบัติกิจกรรม การงานอาชีพ ม.2

ราคา 3,450 บาท

FARMILY ฟาร์มสุขออกแบบได้ ชุดสื่อกิจกรรมพัฒน...

ราคา 72 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ...

ราคา 68 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานช่าง ม.1-3

ราคา 68 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ...