หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาษาไทย

ราคา 397 บาท

I CAN CODE ระดับ Basic

ราคา 110 บาท

กิจกรรม STEM ป.4-ป.6 เล่ม 2 (สื่อประจำตัวนักเ...

ราคา 110 บาท

กิจกรรม STEM ป.4-ป.6 เล่ม 1 (สื่อประจำตัวนักเ...

ราคา 95 บาท

กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.4

ราคา 25,500 บาท

Sam Labs (แซม แล็บส์) ชุดสื่อฯฝึกทักษะกระบวนก...

ราคา 10,500 บาท

Grove Zero (โกรฟ ซีโร่) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างสรร...

ราคา 995 บาท

micro : bit (ไมโครบิต) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์...

ราคา 95 บาท

กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.5

ราคา 95 บาท

กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.6

ราคา 397 บาท

I CAN CODE ระดับ Advanced

ราคา 385 บาท

GENIUS ! นักประดิษฐ์ผู้พลิกโลก

ราคา 385 บาท

EUREKA ! การค้นพบทางวิทยาศาสตร์พลิกโลก