หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาษาไทย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

English Program
(EP)

อาชีวศึกษา

ราคา 3,650 บาท

AutoBot in Action : Size L

ราคา 2,750 บาท

AutoBot in Action : Size M

ราคา 300 บาท

คู่มือการจัดการเรียนรู้ CT in Action

ราคา 395 บาท

หนังสือกิจกรรมโครงงานสร้างสรรค์อุตสาหกรรม 4.0

ราคา 4,900 บาท

ชุดสื่อปฏิบัติการโครงงานสร้างสรรค์อุตสาหกรรม...

ราคา 280 บาท

ชุดสื่อกิจกรรม CT in Action

สินค้าใหม่
ราคา 3,450 บาท

FARMILY ฟาร์มสุขออกแบบได้ ชุดสื่อกิจกรรมพัฒน...

สินค้าใหม่
ราคา 3,600 บาท

Bee-Bot Audio (หุ่นยนต์บีบอต) รุ่นอัดเสียงได้...

ราคา 270 บาท

คู่มือเตรียมสอบ AKSORN พิชิต O-NET วิทยาศาสตร...