หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาษาไทย

ราคา 397 บาท

I CAN CODE ระดับ Advanced

ราคา 95 บาท

กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.6

ราคา 95 บาท

กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.5

ราคา 995 บาท

micro : bit (ไมโครบิต) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์...

ราคา 10,500 บาท

Grove Zero (โกรฟ ซีโร่) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างสรร...

ราคา 25,500 บาท

Sam Labs (แซม แล็บส์) ชุดสื่อฯฝึกทักษะกระบวนก...

ราคา 190 บาท

โครงสร้างพลาสติก สีเทา

ราคา 190 บาท

โครงสร้างพลาสติก สีส้ม

ราคา 190 บาท

โครงสร้างพลาสติก สีน้ำเงิน

ราคา 7,100 บาท

Makedo (เมกดู) ชุดสื่อฯฝึกทักษะกระบวนการด้านก...

ราคา 190 บาท

โครงสร้างพลาสติก สีขาว

ราคา 190 บาท

โครงสร้างพลาสติก สีดำ