หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาษาไทย

ราคา 190 บาท

โครงสร้างพลาสติก สีขาว

ราคา 7,100 บาท

Makedo (เมกดู) ชุดสื่อฯฝึกทักษะกระบวนการด้านก...

ราคา 190 บาท

โครงสร้างพลาสติก สีน้ำเงิน

ราคา 190 บาท

โครงสร้างพลาสติก สีส้ม

ราคา 190 บาท

โครงสร้างพลาสติก สีเทา

ราคา 95 บาท

กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.2

ราคา 95 บาท

กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.3

ราคา 397 บาท

I CAN CODE ระดับ Basic

ราคา 110 บาท

กิจกรรม STEM ป.4-ป.6 เล่ม 2 (สื่อประจำตัวนักเ...

ราคา 110 บาท

กิจกรรม STEM ป.4-ป.6 เล่ม 1 (สื่อประจำตัวนักเ...

ราคา 95 บาท

กิจกรรม STEM สร้างนักคิด ป.4

ราคา 25,500 บาท

Sam Labs (แซม แล็บส์) ชุดสื่อฯฝึกทักษะกระบวนก...