หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาษาไทย

ราคา 2,200 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Music

ราคา 1,950 บาท

บอร์ดเกมการศึกษา Code-to-Learn

ราคา 1,950 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Traffic Light

ราคา 1,890 บาท

Tigtag : Home Account 12 Months

ราคา 1,785 บาท

Twig HOME ACCOUNT 6 months

ราคา 1,550 บาท

ชุด กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM ป.1-ป.3 (...

ราคา 1,550 บาท

ชุด กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM ป.4 - ป.6...

ราคา 1,295 บาท

micro:bit v2 บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อการศึก...

ราคา 1,190 บาท

Tigtag : Home Account 6 Months

ราคา 945 บาท

Twig HOME ACCOUNT 3 months

ราคา 665 บาท

Tigtag : Home Account 3 Months

ราคา 590 บาท

ความลับของธรรมชาติ