หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาษาไทย

ราคา 3,500 บาท

Tigtag : Home Account 24 Months

ราคา 4,300 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Smart farm

ราคา 4,410 บาท

Tigtag : Home Account 36 Months

ราคา 4,500 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Robot

ราคา 4,500 บาท

Bee-Bot Audio(หุ่นยนต์บีบอต) ชุดสื่อพื้นฐานว...

ราคา 4,750 บาท

BitGadget Kit (บิต แกดเจ็ต คิต) ชุดสื่อต่อขยา...

ราคา 4,800 บาท

IDEA KIT 580 pcs+ ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการ...

ราคา 4,960 บาท

ชุด กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM ป.1-ป.3

ราคา 4,960 บาท

ชุด กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM ป.4-ป.6

ราคา 5,040 บาท

Twig HOME ACCOUNT 2 years

ราคา 6,200 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Maker +

ราคา 6,300 บาท

Twig HOME ACCOUNT 3 years