หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาษาไทย

ราคา 1,950 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Traffic Light

ราคา 2,200 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Music

ราคา 2,730 บาท

Twig HOME ACCOUNT 1 year

ราคา 2,850 บาท

BitCar (บิต คาร์) ชุดสื่อต่อขยายไมโครบิตเพื่อ...

ราคา 4,300 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Smart farm

ราคา 4,500 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Robot

ราคา 4,750 บาท

BitGadget Kit (บิต แกดเจ็ต คิต) ชุดสื่อต่อขยา...

ราคา 5,040 บาท

Twig HOME ACCOUNT 2 years

ราคา 6,200 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Maker +

ราคา 6,300 บาท

Twig HOME ACCOUNT 3 years