หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาษาไทย

ราคา 2,400 บาท

ชุด Twig เรื่องธรณีวิทยา ชุดที่ 1 (4 แผ่น)

ราคา 2,400 บาท

ชุด Twig เรื่อง จักรวาล (4 แผ่น)

ราคา 2,730 บาท

Twig HOME ACCOUNT 1 year

ราคา 3,255 บาท

BitGadget Kit (บิต แกดเจ็ต คิต) ชุดต่อขยายสื่...

ราคา 3,255 บาท

Tinker Kit (ทิงเกอร์ คิต) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างส...

ราคา 3,650 บาท

ชุดสื่อฯ กิจกรรม AutoBot in action V.2 size L...

ราคา 4,300 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Smart farm

ราคา 4,500 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Robot

ราคา 5,040 บาท

Twig HOME ACCOUNT 2 years

ราคา 6,200 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Maker +

ราคา 6,300 บาท

Twig HOME ACCOUNT 3 years

ราคา 10,500 บาท

Grove Zero (โกรฟ ซีโร่) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างสรร...