หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาษาไทย

ราคา 500 บาท

Active Reader มหัศจรรย์พืชและสัตว์

ราคา 500 บาท

Active Reader เทคโนโลยีกับสิ่งประดิษฐ์

ราคา 500 บาท

Active Reader ร่างกายมหัศจรรย์

ราคา 500 บาท

Active Reader โลกมหัศจรรย์

ราคา 945 บาท

Twig HOME ACCOUNT 3 months

ราคา 995 บาท

micro : bit (ไมโครบิต) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์...

ราคา 1,295 บาท

micro:bit v2 บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อการศึก...

ราคา 1,785 บาท

Twig HOME ACCOUNT 6 months

ราคา 1,800 บาท

bitcar (บิต คาร์) ชุดต่อขยายสื่อ ไมโครบิตเพื่...

ราคา 1,950 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Traffic Light

ราคา 2,200 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Music

ราคา 2,730 บาท

Twig HOME ACCOUNT 1 year