IDEAKIT: Creative Coding ชุด Music
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Music

ISBN : 0

ชื่อผู้แต่ง : อักษร เนกซ์ จำกัด

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

ต่อยอดพื้นฐานด้านวิทยาการคำนวณ เรียนรู้การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ผ่านการออกแบบและลงมือปฏิบัตืสร้างสรรค์โครงงานด้วยตนเอง ตามแนวคิด Active Learning บูรณาการความรู้ด้าน STEAM Education สู่การเขียนโปรแกรม Coding ตามความสนใจของผู้เรียน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง