GOLDEN MINUTE DICTIONARY
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

GOLDEN MINUTE DICTIONARY

ISBN : 9786162035807

ชื่อชุด : Dictionary

ชื่อผู้แต่ง : SUE SMITH

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

Dictionary รูปเล่มกะทัดรัด รวบรวมคำศัพท์มากกว่า 6,000 คำ พร้อมภาพประกอบเพื่อเสริมความเข้าใจ เพิ่มเติมด้วย APPENDIX ที่ประมวลความรู้ให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบัน และ CONVERSATION ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง