แบบฝึกหัดไวยากรณ์ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Extra ACCESS ม.1
แบบฝึกหัดไวยากรณ์ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Extra ACCESS ม.1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : ACCESS

ชื่อผู้แต่ง : Virginia Evans, Jenny Dooley

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัดไวยากรณ์ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Extra ACCESS ระดับชั้น ม.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้เพื่อฝึกฝนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร โดยเป็นสื่อเพิ่มเติมหรือใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนก็ได้ มีคำอธิบายไวยากรณ์ แบบฝึกหัด และแบบฝึกทบทวนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจหลักไวยากรณ์และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB