หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ประวัติวรรณคดี ม.4-6 เล่ม 1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ประวัติวรรณคดี ม.4-6 เล่ม 1

ISBN : 9786162033155

ชื่อชุด : หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ

ชื่อผู้แต่ง : ศานติ ภักดีคำ, พอพล สุกใส

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ประวัติวรรณคดี ระดับชั้น ม.4-6 เล่ม1 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 มีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะภูมิหลังของวรรณคดี พร้อมวิเคราะห์เชื่อมโยงวรรณคดีกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชิวิตของคนในอดีต ด้วยกระบวนการคิดและสืบค้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะวรรณคดีสมัยสุโขทัยจนถึงอยุธยาตอนปลาย พร้อมนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นที่ยอมรับจากวงการวิชาการ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง