แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน ภาษาไทย ป.5
แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน ภาษาไทย ป.5

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : โครงงาน ป.5 (PBL)

ชื่อผู้แต่ง : นวลพรรณ วรรณสุธี และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน ภาษาไทย ระดับชั้น ป.5 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการเรียนรู้ผ่านโครงงาน โดยใช้กิจกรรมกระบวนการบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) ซึ่งเป็นแนวทางของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ฝึกฝนความสามารถด้านการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะชีวิตการทำงาน สามารถแสวงหาความรู้จากสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองได้

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB