สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ป.4
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ป.4

ชื่อชุด : แม่บทมาตรฐาน

ชื่อผู้แต่ง : เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 คือ สื่อเสริมที่รวบรวมเนื้อหาทั้งแบบเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรม และข้อสอบไว้ในเล่มเดียว (All in one) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วยกิจกรรมชวนรู้ ชวนคิด ชวนทำ เพื่อนำเข้าสู่เนื้อหา ช่วยยกศักยภาพของผู้เรียนในด้านภาษาไทย

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง