แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
ฉบับเต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.2

ชื่อชุด : แบบวัดฯ ม.2

ชื่อผู้แต่ง : ประนอม พงษ์เผือก, จินตนา วีรเกียรติสุนทร

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 สามารถใช้วางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกแก่ผู้สอน เพื่อนำกิจกรรมที่ออกแบบมาประยุกต์เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายของหลักสูตร

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง