แบบฝึกทักษะ ชุดเขียนสวย คัดคล่อง คัดไทย ป.2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกทักษะ ชุดเขียนสวย คัดคล่อง คัดไทย ป.2

ชื่อชุด : คัดไทย ป.2

ชื่อผู้แต่ง : ครูประดิษฐ์ อักษรศิลป์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกทักษะ ชุดเขียนสวย คัดคล่อง คัดไทย ระดับชั้น ป.2 ปูพื้นฐาน เสริมความรู้ที่ทันสมัย เน้นการคัดตัวอักษรอย่างถูกต้อง สวยงาม และมีระเบียบแบบแผน โดยบูรณาการความรู้ด้านหลักภาษาไทยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ฝึกคัดตัวอักษรแบบหลัก ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปูพื้นฐานการฝึกคัดตัวอักษรไทย คำไทย ประโยคไทย สำนวนไทย ฯลฯ พร้อมเสริมความรู้ที่ทันสมัยและเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง