QUICK LOOK DICTIONARY
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

QUICK LOOK DICTIONARY

ISBN : 9786162034985

ชื่อชุด : Dictionary

ชื่อผู้แต่ง : SUE SMITH และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

QUICK LOOK DICTIONARY พจนานุกรมภาษาอังกฤษที่มีตัวอักษรขนาดใหญ่ เห็นชัด บรรจุคำศัพท์มากกว่า 25,000 คำ ช่วยให้หาคำศัพท์ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เพิ่มเติมภาพประกอบ และการพิมพ์เครื่องหมาย (*) หน้าคำศัพท์ที่มักใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน คำพิเศษ คำเหมือน - คำตรงข้าม และกริยา 3 ช่อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง