ฝึกลีลามือ สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

ฝึกลีลามือ สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี

ชื่อชุด : ชุด กิจกรรมเตรียมความพร้อม พัฒนาการ 4 ด้าน

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์พัฒนาสื่อเด็กเล็ก อจท.

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

ชุด กิจกรรมเตรียมความพร้อม ฝึกลีลามือ สำหรับเด็กเล็กอายุ 2-3 ปี มุ่งเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อมือ ฝึกความมั่นคง และการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมือกับตาในการฝึกลากเส้นพื้นฐาน 13 เส้นผ่านภาพเรื่องราวจากสิ่งใกล้ตัวเด็กไปสู่ไกลตัวเด็ก และมีกิจกรรมหลากหลายที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ สร้างความสนุกสนาน สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กเล็ก เรียนรู้จากง่ายไปยาก ฝึกทำซ้ำๆ เพื่อสร้างการจดจำ

หลักสูตร : ปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง