แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 0

ชื่อชุด : แบบฝึกหัด

ชื่อผู้แต่ง : ไพศาล จรรยา, ดร.ชิรา ลำดวนหอม

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 เล่ม 2 นำเสนอแบบฝึกหัดที่สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือฝึกทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและทักษะขั้นสูงซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการเเสริมสร้างคุณภาพของผู้เรียน

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB