คู่มือเตรียมสอบ Aksorn พิชิต O-NET ภาษาไทย ป.6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

คู่มือเตรียมสอบ Aksorn พิชิต O-NET ภาษาไทย ป.6

ISBN : 0

ชื่อชุด : คู่มือเตรียมสอบ Aksorn พิชิต O-NET

ชื่อผู้แต่ง : ชนะภัย สุนทรสุข,วรรณศิลป์ เยาวหลี,ธนาวุฒิ สิงห์สถิตย์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

คู่มือในการฝึกทักษะและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยสรุปภาพรวมของเนื้อหา แล้วเสริมเทคนิคให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น วิเคราะห์แนวข้อสอบ และฝึกทักษะให้เกิดความชำนาญและคุ้นชินในการทำข้อสอบ รวมทั้งประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อนในการทำข้อสอบโดยโปรแกรมจำลองสถานการณ์สอบ O-NET (AKSORN CD O-NET Simulation)

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง