แบบฝึกฯ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกฯ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1

ชื่อชุด : ชุด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะและแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ Conquer Maths

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

พัฒนาทักษะการคิด คำนวณ และการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในทุกแง่มุม มากกว่า 1,000 โจทย์ เจาะลึกตามหัวเรื่องออกแบบโดย Conquer Maths ประเทศสิงคโปร์ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด อธิบายเป็นลำดับขั้นตอนอย่างสมบูรณ์ ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้ภายในเล่มประกอบด้วยการเรียนรู้เรื่อง บวก ลบ คูณ และหาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง