ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ 5-7 ปี

ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ 5-7 ปี

ชื่อชุด : ชุด สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 5-7 ปี

ชื่อผู้แต่ง : บูรนาถ เฉยฉิน

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 5-7 ปี ชุดสื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์กระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Brain-based Learning และ Creative-based Learning - การนับจำนวนไม่เกิน 100 - การบวก ลบ จำนวนไม่เกิน 100 - ความสัมพันธ์ส่วนรวมส่วนย่อย / การวัดแบบไม่มีหน่วยฐาน / รูปร่างเรขาคณิตที่หลากหลาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง