แบบฝึกฯ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกฯ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3

ชื่อชุด : ชุด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะและแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ Conquer Maths

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

พัฒนาทักษะการคิด คำนวณ และการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในทุกแง่มุม มากกว่า 1,000 โจทย์ เจาะลึกตามหัวเรื่องออกแบบโดย Conquer Maths ประเทศสิงคโปร์ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด อธิบายเป็นลำดับขั้นตอนอย่างสมบูรณ์ ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้ภายในเล่มประกอบด้วยการเรียนรู้เรื่อง เรขาคณิต การวัดพื้นที่ เส้นรอบรูป และแผนภูมิแท่ง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง