ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ 8-10 ปี

ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ 8-10 ปี

ชื่อชุด : ชุด สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 8-10 ปี

ชื่อผู้แต่ง : บูรนาถ เฉยฉิน

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 8-10 ปี ชุดสื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์กระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Brain-based Learning และ Creative-based Learning

สินค้าที่เกี่ยวข้อง