แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.5
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.5

ชื่อชุด : แบบฝึกหัด ป.1-6

ชื่อผู้แต่ง : เกรียงไกร ศรีรุ่งเรือง

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ระดับชั้น ป.5 มาพร้อมกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงสู่การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เน้นพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน เพื่อให้นักเรียนอ่านออก คิดเป็นและเขียนได้คล่องและวิเคราะห์เป็น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง