สื่อส่งเสริมนวัตกร Imagination Kit
สื่อส่งเสริมนวัตกร Imagination Kit

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

ชุดโครงสร้างพลาสติก อุปกรณ์ตกแต่งโครงงาน พร้อมชุดโจทย์คำถาม และชุดตัวเชื่อมต่อโครงสร้างพลาสติกหลากหลายรูปแบบ เพื่อฝึกฝนการเล่าเรื่อง สร้าง Prototype ทำให้ไอเดียที่เราคิดเกิดขึ้นได้จริง เรียนรู้ผ่านการลงมือ ปฏิบัติ ประกอบ ทดลอง และเล่น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB