สมุดบันทึกเส้นทางอาชีพสู่ฝัน I WANT TO BE ระดับประถมศึกษา
สมุดบันทึกเส้นทางอาชีพสู่ฝัน I WANT TO BE ระดับประถมศึกษา

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : วิจิตรา อินคุ้ม

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สมุดบันทึกการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียน สำรวจความสนใจ ความสามารถ ทักษะของตนเอง สู่การวางแผนในการเลือกสายการเรียนสู่ การเลือกอาชีพที่เหมาะสมและมีความหมายกับตนเอง องค์ประกอบของสมุดบันทึกอาชีพสู่ฝัน I want to be:

- เป็นสมุดบันทึกเส้นทางการเรียนรู้ สำรวจความสนใจ ความสามารถ ทักษะของตนเอง

- ส่งเสริมความเข้าใจในความสามารถ ทักษะ ความชอบ และยอมรับในคุณค่าของตนเองสู่การวางแผนในการเลือกสายการเรียนสู่ การเลือกอาชีพที่เหมาะสม รูปแบบ: สมุดบันทึก 1 เล่ม พิมพ์ 4 สี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB