สื่อฐานกรณ์สอนอ่านเขียน: ชุด SMART LIP (BIG BOX)
สื่อฐานกรณ์สอนอ่านเขียน: ชุด SMART LIP (BIG BOX)

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : อักษร เนกซ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย สำหรับเด็กที่เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาไทย ช่วยให้เด็กสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง พัฒนาจากงานวิจัยนวัตกรรมสำหรับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) โดยใช้เทคนิคการใช้ประสาทสัมผัสหลายทาง (Multi-Sensory) การใช้สีนำสายตา ผิวสัมผัส สัญลักษณ์ต่างๆ ในชุดประกอบด้วย บัตรภาพ บัตรรูปปาก บัตรสัมผัส บัตรแม่เหล็กพร้อมกระดาน และคู่มือสำหรับผู้สอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB