หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน แบบฝึกเขียนดี 4 การเขียนวลี ประโยค
หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน แบบฝึกเขียนดี 4 การเขียนวลี ประโยค

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

1. ฝึกการเขียนโดยการเพิ่มองค์ประกอบการเขียนให้มากขึ้น เพื่อลดการผิดพลาดในการเขียน

2. ฝึกการเขียนคำโดยการใช้ภาพเป็นแนวทาง แล้วจึงมาประกอบกันเป็นวลี และประโยค

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB