หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน แบบฝึกเขียนดี 1 การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน แบบฝึกเขียนดี 1 การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

1. เขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ด้วยเทคนิคการใช้สัญลักษณ์และสีเป็นสื่อนำทางสายตา

2. ฝึกการเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ได้แม่นยำมากขึ้นด้วยการลดรายละเอียดการคัดเพื่อให้เด็กได้เขียนเองมากขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB