หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน แบบฝึกอ่านเก่ง 3 การอ่านสะกดคำ
หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน แบบฝึกอ่านเก่ง 3 การอ่านสะกดคำ

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

1. เรียนรู้การอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ โดยใช้รหัสสีที่ทำให้เด็กเข้าใจองค์ประกอบของคำ และเรียงลำดับการอ่านสะกดคำได้อย่างถูกต้อง

2. ฝึกอ่านสะกดคำที่มีความซับซ้อน โดยใช้สัญลักษณ์รูปตาและรูปปากทำให้เข้าใจง่ายขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB