หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน แบบฝึกอ่านเก่ง 2 การอ่านเป็นคำ
หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน แบบฝึกอ่านเก่ง 2 การอ่านเป็นคำ

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

1. เรียนรู้การอ่านเป็นคำด้วยเทคนิคใช้ภาพในการจำ

2. ฝึกการจำและจำแนกคำศัพท์ที่ค้ายคลึงกัน ด้วยภาพประกอบที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB