หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน แบบฝึกอ่านเก่ง 1 เรียนรู้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน แบบฝึกอ่านเก่ง 1 เรียนรู้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

1. เรียนรู้พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ด้วยเทคนิคช่วยจำผ่านภาพและคำคล้องจอง

2. ฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ที่ถูกต้องผ่านภาพรูปปาก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB