หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน เรียนรู้การผันอักษรกลาง
หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน เรียนรู้การผันอักษรกลาง

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : อ.สุพิชฌาย์ เลาหะพานิช

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

1. เรียนรู้การผันอักษรกลาง

2. กิจกรรมการจำจากการเห็นภาพ สี และสัญลักษณ์การลากเส้นผ่านวรรณยุกต์ ทำให้สามารถออกเสียงวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง

3. กิจกรรมการจำจากการฟังเสียงพยัญชนะอักษรต่ำ สระ และวรรณยุกต์ที่ประสมกันเป็นคำง่าย ๆ ทำให้สามารถจำระดับเสียงสูงต่ำของการออกเสียงวรรณยุกต์ได้

4. กิจกรรมการจำแนกจากการเห็นคำที่ประสมกับวรรณยุกต์ที่คล้ายคลึงกัน ทำให้สามารถอ่าน เขียน และจำแนกคำที่คล้ายคลึงกันได้

5. กิจกรรมการจำแนกจากการฟังเสียงวรรณยุกต์ที่คล้ายคลึงกันทำให้สามารถออกเสียงคำ และเขียนสะกดคำที่ถูกต้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB