หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน เรียนรู้พยัญชนะ เล่ม 1
หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน เรียนรู้พยัญชนะ เล่ม 1

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : อ.สุพิชฌาย์ เลาหะพานิช

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

1. เรียนรู้ตามกลุ่มพยัญชนะที่คล้ายคลึงกัน คือ ก ภ ถ ฌ ณ ญ ฎ ฏ

2. กิจกรรมการจำจากการเห็นภาพพยัญชนะ สีและสัญลักษณ์การลากเส้นผ่านตัวพยัญชนะที่คล้ายคลึงกัน ทำให้สามารถจำพยัญชนะได้ถูกต้อง

3. กิจกรรมการจำจากการฟังเสียงพยัญชนะทำให้สามารถจำ และออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้อง

4. กิจกรรมการจำแนกจากการเห็นพยัญชนะที่คล้ายคลึงกัน ทำให้สามารถอ่าน และจำแนกพยัญชนะที่คล้ายคลึงกันได้ นำไปสู่การเขียนที่ถูกต้อง

5.กิจกรรมการจำแนกจากการฟังเสียงพยัญชนะที่คล้ายคลึงกันทำให้สามารถออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB