แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1
แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ทีมวิชาการ อจท.

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ เทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) กิจกรรมออกแบบโดยเน้นทักษะการคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ผ่านการจำลองจากสถานการณ์จริง ช่วยเสริมความรู้และสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้เรียน พร้อมกิจกรรม Active Learning ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบและประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB