แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.1
แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ทีมวิชาการ อจท.

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัดพัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ป.1 ส่งเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูงปรับตัวเข้าสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เน้นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning สู่สมรรถนะสำคัญเพื่อปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB