หนังสือเรียน การจัดการงานบ้าน ม.4-6
หนังสือเรียน การจัดการงานบ้าน ม.4-6

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ภรภัทร ชัยสุริยะเดชา กันตพัฒน์ หิรัญญ์โชตเมธากุล

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน การจัดการงานบ้าน ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ พร้อมภาพตัวอย่างแสดงขั้นตอนปฏิบัติงาน และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อทำให้เข้าใจเนื้อหาง่ายยิ่งขึ้นตามแนวคิด Active Learning

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB