หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.4
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.4

สื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : มนตรี สมไร่ขิง / ผศ.เพ็ญพร ประมวลสุข / ปัญญา สังขภิรมย์ / วรรณี วงศ์พานิชย์ / ศิริรัตน์ ฉัตรศิขรินทร / ผศ.ดร.สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เพิ่มเนื้อหาใหม่ พร้อมกิจกรรมฝึกทักษะ การทำงานตามแนวคิด Active Learning เผื่อเน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ของผู้เรียน

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB