หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ชูชาติ รอดถาวร/ภาสกร บุญนิยม

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.4 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาใหม่ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน มาพร้อมกิจกรรมแนวคิด Active Learning สู่สมรรถนะ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และสามารถเชื่อมโยงทักษะสู่ชีวิตจริงได้

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB